Selecteer een pagina

VOG kinderopvang

Vraag online je Verklaring Omtrent Gedrag voor kinderopvang aan

N

Online aanvragen

Binnen 1 minuut doorloop je online de stappen

N

Sneller geregeld

De aanvraag is super snel geregeld, omdat je niet meer bij een gemeenteloket langs moet

N

Veilig en AVG proof

Alles wordt volgens dezelfde technieken beveiligd als internetbankieren en onze service is volledig AVG proof

Alles wat je voor de kinderopvang moet weten

Hoe werkt het aanvragen van een VOG binnen kinderopvang?

Als je woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet je een VOG aanvragen voor kinderopvang. Dit komt, omdat je je moet inschrijven in het Personenregister Kinderopvang waarvoor een Verklaring Omtrent Gedrag nodig is.

Het aanvragen van een Kinderopvang VOG kan digitaal. De registratie verloopt dan het snelst en meest voordelig.

Wanneer is een VOG verplicht binnen de kinderopvang?

Een inschrijving in het Personenregister Kinderopvang is verplicht voor iedereen die woont of werkt op een plaats waar kinderen worden opgevangen. Om een registratie in dit register te kunnen krijgen is een Verklaring Omtrent Gedrag nodig.

Hoe lang is de een VOG voor kinderopvang geldig?

Een VOG kinderopvang heeft een geldigheid van 2 maanden en moet de functieaspecten 84 en/of 86 hebben. Hierbij is het belangrijk om te weten dat VOG profielen voor onderwijs (60), vakantiegezinnen en adoptie (40) en gezondheidszorg (45) niet meer te gebruiken zijn.

Binnen de kinderopvang geldt continue screening. Dit betekent dat mensen die wonen of werken op een opvanglocatie continu worden gescreend. Zodra een nieuw feit begaan wordt, zal Dienst Justis beoordelen of een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag moet worden aangevraagd. Justis geeft aan de toezichthouder (GGD) door dat een nieuwe verklaring nodig is en de GGD zal dit communiceren met de werkgever welke het mededeelt aan de werknemer, zodat eventuele passende acties kunnen worden genomen.

Vanwege de continue screening is de bewaarplicht vog kinderopvang vervallen in 2018.

De terugkijktermijn is in principe 4 jaar, tenzij sprake is van zedendelicten of ernstige geweldsdelicten. Bij een zedendelict geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Wie moet een VOG aanvragen als je werkzaam bent in de kinderopvang?

Iedereen die woont of werkt op een opvanglocatie van kinderen moet een geldige Verklaring Omtrent Gedrag hebben. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • vaste en tijdelijke medewerker in de kinderopvang in loondienst;
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten;
  • stagiairs;
  • vrijwilligers;
  • uitzendkrachten;
  • zelfstandigen;
  • kantoorpersoneel (administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen).
  • bestuurder of bestuurslid

Wat zijn de eisen bij een Verklaring Omtrent Gedrag voor kinderopvang?

De eisen voor de Verklaring Omtrent Gedrag in de kinderopvang komen voort uit de functieaspecten van nummer 84 (zorgrdragen voor minderjarigen) en nummer 86 (werkzaam in de kinderopvang). Nummer 84 is een inhoudelijke toets en 86 is puur monitoring.

Wat zijn de kosten van de Verklaring Omtrent Gedrag voor kinderopvang?

De kosten van een VOG voor Kinderopvang zijn gelijk aan de andere Verklaringen Omtrent Gedrag.

VOG kinderopvang